ORDEN OG RENHOLD
Tiltak
Ansvar
Frist for
gjennomføring

Er det tilfredsstillende orden på arbeidsplassen? (avfall, ryddighet ved den enkeltes arbeidsplass, etc.

Finnes det fungerende rutiner for dette?

Er det uorden og rot som kan medføre at rømningsveier blokkeres, at lagret materiell kan falle ned, eller som kan medføre ulykker?

Er ting plassert slik at renhold vanskeliggjøres?

BELYSNING
Tiltak
Ansvar
Frist for
gjennomføring

Er det tilstrekkelig lys ved den enkelte arbeidsplass?

Forekommer blunkende lysrør? (Brannfarlig) Eller lysrør/ pærer som ikke virker?

Forekommer uheldige reflekser eller blending, f.eks. på dataskjerm?

Kommer lyset inn fra riktig side på den enkeltes arbeidsplass?

Gir lysarmatur normal belysning med jevn og samme farge?

Neste