onsdag, 19 juni 2019 13:31

7 bransjer med spesielt fokus på IA

Partene bak IA-avtalen har nå funnet frem til 7 utvalgte bransjer der man skal rette fokuset for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Den enkelte virksomhet ved sine ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte vil gjennom bransjeprogrammene få verktøy og støtte for å ta tak i utfordringene relatert til sykefravær og…
Sommeren er her og virksomheter tyr ofte til ekstrahjelp i ferieukene. For mange unge er dette det aller første møtet med arbeidslivet og det er mye som er nytt.Dessverre skjer det ofte skader der unge, uerfarne arbeidstakere er involvert. Sommervikarer er ofte i denne gruppen. Det er helt avgjørende at…
Den nye IA-avtalen har stort fokus på det forebyggende arbeidsmiljø-arbeidet. Målet er å redusere sykefraværet med 10% og redusere frafall fra arbeidslivet.Hele det norske arbeidsliv skal med, og det understrekes at leder, tillitsvalg og verneombud har viktige roller. At arbeidsmiljøutvalget og HR også har viktige roller er det vel liten…
Den inngåtte avtalen som gjelder fra 1. januar 2019 og frem til 31. desember 2022, omfatter hele det norske arbeidslivet – med andre ord hver enkelt arbeidsplass.  Målet for avtalen er å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Dette er en ambisiøs målsetting som helt klart i sterk…
Målet for IA-avtalen er at det skal legges til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig og så lenge som mulig. Det vil igjen si at hele det norske arbeidslivet skal jobbe for å forebygge og redusere sykefravær og frafall. I denne sammenheng fremgår…
Side 1 av 10

.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >