Accessibility Tools

Vernerunden - gode tips fra medlemmene

Vi har spurt:

Hva er suksesskriteriene for en vellyket vernerunde? Hvordan har din virksomhet lykkes? Eller hvordan burde det være?

Her er de første 5 svarene. Du finner hele rapporten på medlemssidene.

 

"At alle får utale seg om de har noe som vi skal ta opp /se nærmere på og at de får tilbakemelding om hva som blir gjort i forhold til problemet."

"I forkant av vernerunden får vi utlevert et skjema der alle kan notere på om ting de mener bør forbedres /rettes på. Vi kan også komme med innspill / ønsker når som helst gjennom hele året. Vi har en veldig lydhør ledelse."

"At det er tid til å se på alle områdene og at avvik følges opp i etterkant"

"At alle blir spurt om alt er ok på arbeidsplassen inkludert renholdere."

"Lage en plan for hva man skal fokusere på før runden. Gå igjennom sjekklistene fra forrige runde. Gå runden med leder/HMS-K (evt. ha med en kollega) Snakk med ansatte på de forskjellige avdelinger. Oppsummeringsmøte etter runden. Legge inn avvik, og lage en handlingsplan. Skriv en kort rapport og end den til ledelsen/HMSK avdeling."


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >