Accessibility Tools

Gi god informasjon til sommervikarene

Skrevet av Jarle Hellum

Sommeren er her og virksomheter tyr ofte til ekstrahjelp i ferieukene. For mange unge er dette det aller første møtet med arbeidslivet og det er mye som er nytt.

Dessverre skjer det ofte skader og HMS-avvik der unge, uerfarne arbeidstakere er involvert og sommervikarer er en spesielt sårbar gruppe på mange måter.

For å forebygge at disse skader seg eller at de opplever andre negative hendelser på jobben, er det helt avgjørende at man foretar en HMS-introduksjon for vedkommende der det informeres om:

- risiko som er forbundet med arbeidet

- rutiner som skal følges for å minske denne risikoen

- evt. krav til bruk av personlig verneutstyr

- hva de gjør dersom de mener at noe ved arbeidet eller arbeidsplassen er usikkert

- hvem de kontakter for å få råd

- hva de gjør dersom de kommer i en nødssituasjon

- deres eget medvirkningsansvar

Som arbeidsgiver/ HMS-ansvarlig må du vise at du tar arbeidsmiljø alvorlig og at du forsikrer deg om at den unge har fått og skjønt denne informasjonen. For deg som er verneombud er det særlig viktig å informere om at de kan henvende seg til deg om aktuelle forhold. Er du selv på ferie; sørg for at vara eller en kollega tar over dine oppgaver. Mange steder oppgir man verneombuds-bakvakter og deres telefonnummer gjennom hele sommeren, hvis man har mange verneombud som er kompetente og som kan fordele ukene mellom seg.

Ha en flott, opplevelsesrik og god sommer fra oss i HMS Norge!


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >