Bli med på verneombudskurs! Oppstart 9. november 2021

DSVK banner

 

Lær av de beste -  HMS grunnkurs, interaktivt og levende (Webbasert)

Innholdsrike kursmoduler, gode metoder og et fleksibelt opplegg. «Lovpålagt grunnopplæring for verneombud»

Første kursmodul er tirsdag 9. november.

→ Kurset går over 7 moduler, 2-3 timer hver gang og gjennomføres i sin helhet digitalt.

Kursdatoer (2-3 timer per gang):
tirsdag 9. november 13 - 16,
onsdag 10. november 13 - 16,
tirsdag 16. november 13 - 16,
onsdag 17. november 13 - 16,
tirsdag 23. november 13 - 16,
onsdag 24. november 13 - 16,
torsdag 25. november 13 - 16. 

Om du skulle bli forhindret fra å følge en kursmodul kan du se dem som opptak senere.

En rekke dyktige fagpersoner vil presentere sitt stoff på en levende, informativ måte og med mulighet for interaktivitet underveis. Dette kurset er annerledes, ved at du får konkrete, erfaringsbaserte råd om hvordan du kan lykkes og få gjennomslag som verneombud.
Kursvertinne er Guro Skåre-Jullum, som har 20 års fartstid som verneombud og hovedverneombud.

Målgruppe

Kurset gjelder for deg som er verneombud, hovedverneombud eller medlem av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg. 
Kurset er lagt opp i henhold til Forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning § 3-18. Les mer her

 

Registrer deg her: 
Rabatt for medlemmer. skriv inn rabattkode :VERNEOMBUD1680

 

Innhold

Det gjennomføres 7 kursmoduler: 

Modul 1. Roller og rammevilkår
Modul 2. Hvilke lover og regler gjelder
Modul 3. Systematisk HMS, HMS-1-2-3-metoden
Modul 4. Fysisk/mekanisk arbeidsmiljø. Kjemiske og biologiske farer
Modul 5. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Modul 6. forts, Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Modul 7. HMS-kultur / Suksessfaktorer for ditt arbeid som verneombud

Vi ser også på verneombudets rolle i sykefraværsarbeidet, og gir god plass til hvordan du som verneombud kan fange opp de viktige sakene, hvordan du benytter HMS-1-2-3 i ditt arbeid, og få ledelsen til å iverksette de gode tiltakene.

DSVK 4 webGjennomføring

Kurset gjennomføres på læringsportalen Didac. Her logger du deg inn og følger kurset på Zoom.
Du skal gjennomføre 7 kursmoduler, hver på mellom 2 og 3 timer. Alle kursdagene er i april-mai (se kursdatoer nedenfor).
I læringsportalen legges det ut ulike læringsaktiviteter som du gjennomfører mellom kursmodulene.
Her finner du også powerpoints, skjema og annet fra kurset. Kurset gjennomføres i sanntid. Om du går glipp av en modul, vil du allikevel kunne se den som opptak.   

Kursbevis

Når du har gjennomført kursmodulene gjennomfører du en test og du vil deretter få et kursbevis.

Vi følger deg opp

I etterkant av kurset vil du få fordel av følgende:
-Du kan logge deg inn på kurset igjen om det er noe du vil få repetert.
-Du får tilgang til materiell som har blitt presentert
-Du får oppfølging i en 12 måneders periode i etterkant
 

Hvis du må melde deg av kurset

Full refusjon hvis avmelding innen 1 uke før kurset starter. Hvis avmelding senere, betales full avgift.
HMS Norge kan avlyse/ utsette kurset hvis lavt antall deltakere.


.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >