Bli med på verneombudskurs! Oppstart 28. mars 2022

DSVK banner

 

Lær av de beste -  HMS grunnkurs, interaktivt og levende (Webbasert)

Innholdsrike kursmoduler, gode metoder og et fleksibelt opplegg. «Lovpålagt grunnopplæring for verneombud»

Første kursmodul er mandag 28. mars.

→ Kurset går over 6 moduler,  ca 3 timer hver gang. Kurset gjennomføres digitalt. Kurset består av undervisning i sanntid og videoklipp av ulike fagpersoner.

Kursdatoer (ca. 3 timer per gang):
mandag 28. mars 13 - 16,
onsdag 30. mars 13 - 16,
mandag 4. april 13 - 16,
tirsdag 5. april 13 - 16,
mandag 25. april 13 - 16,
onsdag 27. april 13 - 16. 

Om du skulle bli forhindret fra å følge en kursmodul kan du se dem som opptak senere.

Kursvertinne og kursholder er Guro Skåre-Jullum, som har 20 års fartstid som verneombud og hovedverneombud. I tillegg vil en rekke dyktige fagpersoner vil presentere sitt stoff på en levende, informativ måte og med mulighet for interaktivitet underveis. Dette kurset er annerledes, ved at du får konkrete, erfaringsbaserte råd om hvordan du kan lykkes og få gjennomslag som verneombud.
.

Målgruppe

Kurset gjelder for deg som er verneombud, hovedverneombud eller medlem av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg. 
Kurset er lagt opp i henhold til Forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning § 3-18. Les mer her

 

Registrer deg her: 
Rabatt for medlemmer. skriv inn rabattkode :VERNEOMBUD1680

 

Innhold

Det gjennomføres 6 kursmoduler: 

Følgende tema vil bli dekket:
Roller og rammevilkår. Lover og forskrifter. Systematisk HMS, HMS-1-2-3-metoden. Fysisk/mekanisk arbeidsmiljø. Kjemiske og biologiske farer. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. 
HMS-kultur / Suksessfaktorer for ditt arbeid som verneombud

Vi ser også på verneombudets rolle i sykefraværsarbeidet, og gir god plass til hvordan du som verneombud kan fange opp de viktige sakene, hvordan du benytter HMS-1-2-3 i ditt arbeid, og få ledelsen til å iverksette de gode tiltakene.

DSVK 4 webGjennomføring

Kurset gjennomføres på læringsportalen Didac. Her logger du deg inn og følger kurset på Zoom.
I læringsportalen legges det ut ulike læringsaktiviteter som du gjennomfører mellom kursmodulene.
Her finner du også powerpoints, skjema og annet fra kurset. Kurset gjennomføres i sanntid. Om du går glipp av en modul, vil du allikevel kunne se den som opptak.   

Kursbevis

Når du har gjennomført kursmodulene gjennomfører du en test og du vil deretter få et kursbevis.

Vi følger deg opp

I etterkant av kurset vil du få fordel av følgende:
-Du kan logge deg inn på kurset igjen om det er noe du vil få repetert.
-Du får tilgang til materiell som har blitt presentert
-Du får oppfølging i en 12 måneders periode i etterkant
 

Hvis du må melde deg av kurset

Full refusjon hvis avmelding innen 2 uker før kurset starter. Hvis avmelding senere, betales full avgift.
HMS Norge kan avlyse/ utsette kurset hvis lavt antall deltakere.

Mer i denne kategorien « Kurs fra HMS Norge

.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >