Guro tipser, Orden i HMS-arbeidet

Skrevet av Guro Skåre-Jullum

Jeg har vært verneombud i noen år og opplever ikke at ledelsen blir glade for mine innspill. Det er innspill som betyr mye for HMS-arbeidet, men lederne viser alltid til at de har for mye å gjøre, og jeg ser jo at arbeidspresset deres er stort. Siste året har jeg gjentatte ganger tatt opp behovet for et HMS-avvikssystem, behovet for risikovurderinger og varslingsrutiner, for å nevne noe. Og alt bare seiler. Hva gjør jeg da?

Hilsen verneombud som vil ha HMS-orden

 


 

GuroSkaare mini

Hei, Ja. dette vil nok mange kjenne seg igjen i. Det er lett å legge systematisk HMS-arbeid til side og gjøre det som haster mest, hver eneste dag. Min påstand er at det bare fører til mer arbeid, flere uhell, unødvendige diskusjoner og lite utvikling av det gode arbeidsmiljøet, som er forutsetning for god produktivitet. Derfor er det nyttig og også pålagt å legge en plan for HMS-arbeidet. Det legger et grunnlag for evaluering, læring og utvikling.

Kap. 3 i Arbeidsmiljøloven handler om virkemidlene i arbeidsmiljøarbeidet, og viser til Internkontrollforskriftens liste over hva som skal være til stede på en arbeidsplass. Dette kapitlet kan det være nyttig å ta en titt på for å finne en god metode for din arbeidsplass. Hvis du leser § 3.1 i arbeidsmiljøloven, vil du finne kravet til å lage en plan for HMS-arbeidet. Kan du finne arbeidsmiljøloven med kommentarer, vil du finne god veiledning i kommentarfeltet i boka.

God veiledning finner du også i Internkontrollforskriften (som ofte kalles HMS-forskriften). Denne forskriften forteller hvilke dokumenter som skal være skriftlig tilgjengelig for alle på arbeidsplassen. Se forskriftens § 5. Listen er god, og burde henge på veggen til deg og din leder.

Punkt 6 i denne bestemmelsen sier noe om en skriftlig plan for arbeidet. Det er hva vi kaller en HMS-plan, og bestemmer at virksomheten skal: "kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene"

Mitt forslag er at du tar en prat med din leder, og blir enige om hva som haster mest å få på plass på din arbeidsplass. Hvilke utfordringer finnes hos dere? Det er lurt å snakke med de ansatte og deres tillitsvalgte for å få en best mulig oversikt. Så kan dere vurdere om organisering av arbeidet er godt, eller om det er behov for forbedringer. Dette er det viktig å lage en plan på, for at det ikke skal glemmes, og for at alt ikke skal kastes opp sånn helt plutselig.

Logg deg inn på medlemssidene og les hele artikkelen.

 

Guro Skåre-Jullum
HMS Norge

IK-forskriftens § 5 pkt 6:  "kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene"

 


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >