×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 869

Hva har den digitale verden med HMS å gjøre?

Ja vår hverdag er i stor grad knyttet til den digitale verden i form av mobiltelefoner, I-pad,
I-phone etc. Så kan man spørre om i hvilken grad arbeidet rundt HMS har tatt i bruk de mulighetene som denne teknologien kan by på. La oss se nærmere på en del praktiske og aktuelle områder.

Opplæring
E-læring (opplæring over Internett) er nå tatt i bruk av de fleste seriøse opplærings- og studiesteder. Det viser seg at det rent pedagogiske utbyttet er stort.
Man velger tidspunkt for når man vil gå inn i læremodus. Dette i seg selv tilsier at man gjør dette når man føler seg motivert for opplæringen.
Man styrer fremdriften selv. Dette innebærer at man velger de tidspunktene da man kan sitte uforstyrret av omgivelsene.
Man kan gå tilbake under læringen å få gjentatt et budskap som kanskje ikke ”gikk inn” med en gang.
Man tester seg selv løpende ved oppgaver som legges inn. Ingen frykt for å svare feil!
Etter avlagt prøve kan man ha opplæringsprogrammet som oppslagsverktøy.
Neste gang det er spørsmål om opplæring, bør du se nærmere på hvilke kurs du finner hos oss.

Informasjon
I og med at arbeidslivet hele tiden står overfor nye utfordringer, vil man aldri kunne bli det man kan kalle ”ferdig utdannet”. Skal man ta HMS på alvor, innebærer det at man så å si kontinuerlig fyller på med faglig informasjon innen de ulike områdene. Dette kan nå gjøres over Internet i den form som ofte blir kalt webinar.
Disse webinarene kan være særdeles gode som diskusjonsgrunnlag i møter på den enkelte arbeidsplass.
Ved å delta på webinar, kan man få tilsendt deltakerbevis, slik at man har et synlig bevis for å ha fulgt et aktuelt tema og man kan få det man måtte ønske av foiler som er benyttet.
Vi har stor tro på at denne formen for informasjonstjeneste vil bre seg fort, idet man da i langt større grad hyppig kan spre informasjoner på en effektiv måte til mange. Vi er glade for at mange av dere medlemmer følger våre webinarer.

Vernerunder og avvikshåndtering
Det utvikles nå ”apper” som kan benyttes ved vernerunder eller i det daglige. Ved å benytte dette verktøyet vil man kunne oppnå flere fordeler, men det viktigste er kanskje at man trekker alle med i HMS-arbeidet. Så snart en medarbeider ser eller oppfatter noe som kan føre til en uønsket hendelse, kan vedkommende ta opp sin mobil, beskrive det som er registrert, kanskje ta et bilde, og ved å lagre dette vil det gå rett inn på den sentrale databasen.
Videre vil det selvsagt være mye enklere for hver enkelt å kunne finne frem til arbeidsrutiner eller prosedyrer, ved at disse ligger lett tilgjengelig.

Fremtiden
Teknologien er her - nå blir det opp til fantasien vår å utnytte den i HMS sammenheng. Vi er rimelig sikre på at gjennom bruk av bl.a. de sosiale mediene, så vil vi kunne oppnå en stor grad av motivasjon og erfaringsutveksling, noe som igjen er viktig for at den enkelte arbeidstaker skal ta tankene bak HMS inn over seg.

Mer i denne kategorien Årets HMS-Ting gjennomført »

.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >