EL-INSTALLASJONER
Tiltak
Ansvar
Frist for
gjennomføring

Er sikringskurser og brytere korrekt merket?

Er det sikringer som stadig ryker?

Er hovedtavle/ sikringsskap låst?

Er uvedkommende ting oppbevart i tavlerom/ sikringsskap?

Er kabler, elektrisk utstyr i fordelingsnettet betryggende festet?

Er det tilstrekkelig antall stikkontakter, slik at bruk av dobbeltstøpsel og skjøteledninger som varige løsninger unngås?

Finnes det avtale om jevnlig EL-kontroll?

Neste