KUNNSKAP

Verneombud

Arbeidsmiljoutvalg

Artboard 12 copy

 

 

august 13, 2022

Arbeidsmiljøutvalget - mange mangler stedfortreder og lovpålagt opplæring

Alle virksomheter med over 50 ansatte skal ha Arbeidsmiljøutvalg (AMU), i flg. Arbeidsmiljøloven § 7.1.. Det skal sitte like mange fra hver side i utvalget, minst to fra hver side.…
mai 29, 2022

"En bra dag på jobb" - Et gratis bransjerettet verktøy fra STAMI

  «En bra dag på jobb» gir bedriften et gratis verktøy for å jobbe målrettet og godt med sykefravær- og frafallsproblematikken. Prosjektet har spunnet ut av avtale om inkluderende arbeidsliv…
mai 10, 2022

Har dere ansatte som jobber fra hjemmekontor? Ny forskrift fra 1. juli 2022!

  Begrepet arbeidsmiljø er ikke hugget i stein. Endringer vil stadig skje gjennom endrede måter vi jobber på og organiseringen av arbeidet. En stor endring har skjedd de siste 2…

.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >