Accessibility Tools

Din rolle

tirsdag, 10 mai 2022 06:57

Gjør verneombud og AMU kjent!

  Kjenner dine kolleger til at du er verneombud på arbeidsplassen? Hva er AMU? Hvem jobber de med? Kjenner de til hva som er ditt mandat? I arbeidsmiljøloven står det at "Hvem som til enhver tid fungerer som verneombud ved virksomheten, skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen."Noen vil antakelig velge…
Tydelighet og avgrensning henger sammen. Dette gjelder spesielt når ansvarsområdet er så bredt som i verneombudrollen. Bruk tid på å avgrense det som skal gjøres i samsvar med de andre i bedriften. Bli enige om hvor mye tid, innsats og ressurser som skal brukes og hvilke prioriteringer som gjelder. Snakk…
mandag, 07 oktober 2019 07:54

Verneombudets rolle i varslingssaker

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold skal utarbeides og forbedres i samarbeid med verneombudet. Men hva er verneombudets rolle hvis en varslingssak oppstår? Som verneombud har du en selvstendig varslingsplikt når det gjelder kritikkverdige forhold knyttet til arbeidsmiljøet – fare for liv og helse – trakassering og diskriminering – skade…
fredag, 27 november 2015 15:24

Hvor lenge er man verneombud

Hvor lenge er man verneombud?For en tid tilbake stilte vi medlemmene spørsmål om hvor lenge man har hatt verneombudsvervet. Som kjent skal verneombudet velges for 2 år av gangen. Om verneombudet blir gjenvalgt er det ingenting som hindrer vedkommende å sitte flere perioder. Og ofte kan dette være en fordel.
mandag, 14 september 2015 16:09

Verneombudsordningen

Dagens verneombudssystem så dagens lys da vi i 1956 fikk Arbeidervernloven. Her var det nedfelt et krav om at det på arbeidsplasser skulle velges verneombud av og blant de ansatte. Den gang var det først og fremst arbeidernes sikkerhet i forhold til fysisk risiko man hadde i tankene. Det var…
Side 1 av 2

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >