Accessibility Tools

Kontakt oss for HMS-kurs!

Vi gjennomfører bedriftsinterne kurs for verneombud, arbeidsmiljøutvalg og ledere. Vi ser frem til å høre fra deg.

 

AMU-kurs, bedriftsinternt

Kurs for virksomhetens amu-representanter der vi tar for oss generelle krav samt bransjespesifikke temaer.

Målgruppe: Arbeidstaker- og arbeidsgiver-representanter i virksomhetens arbeidsmiljøutvalg.
Varighet: 1-2 dager 

Jeg ønsker mer info om detteKurs for verneombud, bedriftsinternt

Dersom virksomheten har flere verneombud som skal kurses, kan vi tilby bedriftsintern kursing av disse. Vi tar for oss både generelle krav samt bransjespesifikke tema.
Målgruppe: Verneombud, Stedfortredere, Hovedverneombud
Varighet: 2-3 dager

Jeg ønsker mer info om detteHMS for ledere, bedriftsinternt

Ledere med arbeidsgiveransvar skal gjennomføre et HMS-kurs for leder. Har dere flere ledere som trenger dette, kan vi gjennomføre det bedriftsinternt. Vi går gjennom de generelle kravene og ser på Virksomhetens utfordringer

Varighet: Minimum 5 timer.

Jeg ønsker mer info om detteKonflikthåndtering, bedriftsinternt

Konflikter på arbeidsplassen er en kilde til økt sykefravær, sykenærvær, og produktivitetslekkasjer. Mange ledere og verneombud skygger unna når det gjelder som mest.
Du lærer blant annet om: Når bør du gripe inn? Når bør man holde seg unna og la de involverte ordne opp selv? Hvordan finne ut hva konflikten egentlig handler om? Er det vanskelige medarbeidere, eller organisatoriske ting som ligger bak? Hvem bør involveres?
Målgruppen for kurset er ledere, verneombud, tillitsvalgte, HR og andre som kan involveres i slike situasjoner.

Varighet: 1 dag

Jeg ønsker mer info om dette


HMS-økonomi, bedriftsinternt

Vi arrangerer bedriftsinterne kurs eller holder foredrag innen bl.a.:
Hvordan regne på sykefravær, ulykker og skader i din virksomhet? Hvilke kostnader er det? Hvilke mulige gevinster finnes? Hvordan regne på lønnsomheten av tiltak?
Foredrag varer typisk 45 – 90 minutter. Kurs varer typisk ½ - 1 dag.
Vi tar utgangspunkt i din virksomhets sine forhold (sykefravær, ulykker, HMS-statistikk etc).

Jeg ønsker mer info om dette

 

Mer i denne kategorien « Praktisk konflikthåndtering

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >