Accessibility Tools

×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 869

Forum for Verneombud

verneoHva får jeg som medlem?

correct mark  Du kan ta kontakt med oss om du har spørsmål om dine oppgaver.

correct mark  Webinarene "HMS - Rett på sak" gir deg ny kunnskap over nettet - høyaktuelt og målrettet. Flere nye webinar hvert år. Tilgang til omfattende arkiv med tidligere sendinger.

correct mark  Materiell, sjekklister mm. på forumets medlemssider.

correct mark  Forum for Verneombud arbeider for å holde deg engasjert og oppdatert for at du kan utføre vervet på best mulig måte til glede for deg selv, dine kolleger og virksomheten.

correct mark  Du får rabatt på nettkurs, ordinære kurs og konferanse.

 

 


Som verneombud skal du påse at dine kolleger ikke blir skadet eller syke i jobben. Dette er en viktig oppgave, enten du arbeider i en kontorbedrift eller i et smelteverk. Gjennom et medlemskap i forumet står du sterkere rustet til å ta deg av slike utfordringer.  Vi ser frem til din innmelding.

 

Medlemskap, pris per år

Pris for én person, Forum for Verneombud Kr. 1440,-

Om flere personer ønskes innmeldt gjelder følgende:
2 personer kr. 2500,-
Inntil 5 personer kr. 4450,-
Inntil 10 personer kr. 5850,-
Dere velger selv fordeling i henholdsvis Forum for Verneombud / Forum for HMS-ansvarlige. Priser oppgitt eks. mva
 

 

Oppsigelse / overføring av medlemskap

Vi opererer ikke med oppsigelsesfrister. Om du ikke lenger ønsker å være med sender du oss en epost.
Når en kollega overtar vervet kan medlemskapet overføres uten ekstra kostnad.

 

 

Mer om bakgrunn, ansvar og lovhjemmel

Mange verneombud er ensomme i sitt arbeid og får lite støtte fra ledelse og kolleger. Eller man er hovedverneombud og har behov for stadig påfyll og tips i sitt arbeid. Uansett årsak, mange verneombud trenger en sparringspartner. Dette er bakgrunnen for Forum for Verneombud, som ble etablert i 1996. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for arbeidsmiljøet i virksomheten, men som verneombud skal du si fra hvis arbeidsmiljøet ikke er som det skal være. Med arbeidsmiljø tenker vi ikke bare på de mer "tradisjonelle" forholdene som tunge løft, verneutstyr, verneinnretninger mm, men ikke minst på det som har med de mellommenneskelige forhold å gjøre. Psykososialt arbeidsmiljø blir en stadig viktigere del av det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Verneombud trenger uansett bransje og hvilke arbeidsmiljøutfordringer som finnes på arbeidsplassen, en kontinuerlig oppdatering for å holde vervet varmt. Det er her Forum for Verneombud kommer inn.

Utdrag fra Arbeidsmiljølovens § 6-2

(1) Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.

Utdrag fra Forskrift om organisering ledelse og medvirkning § 2-2

Verneombudet skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljølovens § 6-2 og forskriften her § 12-11. Verneombudet har rett til å bruke den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på forsvarlig måte.
Mer i denne kategorien « Nettkurs, NorgesGruppen AMU-forum »

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >