MittVarsel - en digital varslingskanal

Meeting web

Kravene til å tilrettelegge for varsling av kritikkverdige forhold i arbeidslivet styrkes.
Samtidig sliter mange virksomheter med å implementere arbeidsmiljølovens varslingsregler på en god måte.
HMS Norge tilbyr løsningen MittVarsel, en digital kanal for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og som gjør det enklere å etterleve bestemmelsene om varsling i din virksomhet.

MittVarsel er utviklet og eies av Digitaliq AS.

 

Arbeidsmiljølovens nye varslingsregler

1. januar 2020 trer de nye bestemmelsene i kraft.
De nye bestemmelsene konkretiserer hva som ligger i begrepet kritikkverdige forhold.
Det stilles også strengere krav til arbeidsgiver i forhold til å følge opp og å verne den ansatte.
Arbeidstaker får på sin side en utvidet rett til erstatning på objektivt grunnlag.

 

Varslingsreglene, krav til arbeidsgiver

Arbeidstilsynet skriver:

Arbeidsgiver har ansvar for å legge til rette for varsling, utarbeide rutiner for varsling og håndtere varsling.
Arbeidsgiver har også ansvar for å verne varslerens identitet og sørge for at varsleren og den det varsles om har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Når arbeidsgiver mottar et varsel og skal håndtere dette, har han eller hun plikt til å

  • undersøke og vurdere habiliteten til dem som behandler varselet
  • sikre konfidensialitet og taushetsplikt i prosessen
  • ivareta prinsippet om kontradiksjon (retten til å presentere sin side av saken)

 

Arbeidsmiljøloven verner den ansatte

Det skal være trygt å varsle. En arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold gis i loven et vern mot gjengjeldelse. Dette innebærer et klart forbud mot at den som varsler møtes med negative reaksjoner fra arbeidsgiver.

 

Varsling og GDPR

Personvern er et viktig aspekt i forhold til varsling. Hvordan håndteres informasjonen som kommer frem gjennom varselet?

Virksomheten må derfor ha gode rutiner som også tar hensyn til personvernet (GDPR). 
Det er viktig at både varsleren og den varselet gjelder blir ivaretatt i forhold til personvern.

 

MittVarsel legger til rette for 100% compliancy

MittVarsel er en digital varslingskanal som sikrer at:

- Virksomheten får på plass et system i henhold til krav i arbeidsmiljøloven § 2 A
- Det kan varsles anonymt
- Det skapes orden og ryddighet i innkomne varslingssaker og tilhørende dokumenter.
- Personvern er ivaretatt (GDPR)
- Dialog mellom varsler og saksbehandler kan skje anonymt gjennom kryptert chat-felt
Løsningen passer for alle typer virksomheter, både når det gjelder størrelse og bransje, og er dessuten tilgjengelig på flere språk.

 

Priser

Antall ansatte Pris per måned
Opp til 50 1300,-
51- 100 1700,-
101-250 2150,-
251 – 500 2600,-
501 – 1000 4250,-
1001 + På forespørsel

Engangskostnad ved installasjon og opplæring kr 3500,-

Med forbehold om prisendringer. Prisene er oppgitt i NOK og eks. mva.

 

Prøv gratis i 30 dager

 

Få tilgang til en fullverdig varslingsportal i 30 dager. Ingen kredittkort eller betaling er nødvendig, bare fyll ut skjemaet under og du får tilgang sendt til din e-post.


.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >