Accessibility Tools

onsdag, 21 september 2016 10:40

Bedriftshelsetjenesten - til nytte eller plage

SINTEF har nå lagt frem en evaluering av bedriftshelsetjenesten. Vår umiddelbare refleksjon er at bransjen tydeligvis famler når det gjelder tjenestens innhold og kommunikasjonsform.

Det er en omfattende rapport på hele 162 sider, og det skal bli spennende å se hva myndighetene vil ta tak i når det gjelder det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.


Vår erfaring og påstand, er at dagens tjeneste i den store sammenheng ikke tilfører arbeidslivet den bistand som man ut fra de samlede kostnadene burde kunne forvente.

Her er utdrag fra SINTEFs innledning og oppsummering:


«Det er likevel en relativt utbredt oppfatning blant BHTene at de i for liten grad jobber forebyggende, og at de skulle jobbet mer med enkelte av de lovpålagte tjenestene.»

«Bedriftshelsetjenesten er i endring, og det er økt fokus på psykososialt arbeidsmiljø. Det må jobbes mer med å definere hva "BHT-faget" skal være, og regelverket på arbeidsmiljøområdet må i større grad ses i sammenheng med dagens arbeidsliv og nye utfordringer i arbeidsmiljøet.»

«Kontakten og dialogen mellom BHT og virksomhetene i utvalget fremstår som relativt begrenset; over halvparten av virksomhetene oppgir at fysiske besøk forekommer "sjeldnere enn hvert halvår" eller "årlig eller sjeldnere". Kontakt per epost eller telefon forekommer litt oftere.»

 

Les hele rapporten her


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >