Det vanskelige sykenærværet - hva gjør vi?

SykenaervaerWeb

 

Sykenærvær betyr at man går på jobb til tross for at man ikke er frisk. Norske studier antyder at produktivitetstapet på grunn av sykenærvær er 2-3 ganger så høyt som sykefraværet. Mens sykefraværet er nærmere 6,5 % (det høyeste i OECD-landene), så er sykenærværet opp mot 15-20 %.

Under radaren

Mange ansatte – og virksomheten – lider unødig. Mange av de som sliter går under radaren og blir ikke fanget opp av verken ledelse, verneombud eller bedriftshelsetjenesten. Det er en stor utfordring.

Mye skyldes jobb

Vi regner at ca. 30 % av fraværet skyldes forhold på jobb. Avhengig av hvilke plager den ansatte har, vil årsaker som skyldes jobb variere sterkt. Nedenfor ser du noen eksempler. De viser følgende:

Nakke/skuldersmerter: 42% har er plaget, 25 % skyldes jobb, i følge dem selv.
Ryggplager: 37 % er plaget, 15 % det skyldes forhold på jobb.
Hodepine: 28 % er plaget, 11 % skyldes jobb
Søvnvansker: 26 % har søvnproblemer, 9 % sier det skyldes jobb

Generelt sett er kvinner mest plaget.

sykenaervaer

(Kilde NOA, Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø, https://noa.stami.no/, som igjen henter tall fra Levekårsundersøkelsen som SSB/Statistisk Sentralbyrå administrerer).

Andre diffuse plager

Det finnes i tillegg en rekke andre mer diffuse plager som: følelse av manglende energi, småvondt, konsentrasjonsvansker, hukommelsessvikt med mer, som delvis kan skyldes jobb. Også dette forhold det sjelden spørres om, og som delvis kan skyldes jobb.

Plager som skyldes «livet»

I tillegg til plager som skyldes jobb har vi plager som skyldes «livet». Det kan være influensa, allergier, diabetes, migrene, forhold i forbindelse med hjerte-karsykdommer eller kreft, osv. Noen av disse plagene kan også delvis henge sammen med forhold på jobb. Bildet er sammensatt. Uansett: plagene gir produktivitetstap. Men forhold på jobb kan gjøre at plagene kan forverres eller reduseres, avhengig av god HMS, godt psykososialt arbeidsmiljø, ledelse og organisering.

Hva gjør vi?

Dersom vi kan få ned sykenærværet vil mange medarbeidere få det bedre, og produktiviteten vil øke. Kanskje vil også sykefraværet gå ned. HMS Norge arbeider med disse problemstillingene for tiden og vi vil ta opp temaet på HMS-Tinget 2020.

 


.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >