Accessibility Tools

Verneombudets rolle - Tema på HMS-Tinget/ Arbeidsmiljøkonferansen

Kolleger Verneombud AdobeStock 616982588 WEB

Hvordan være et godt verneombud? Hvordan jobbe med de riktige sakene på en god måte?

«Saker som angår arbeidsmiljøet». Hva er det?

Verneombudet skal «ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet» står det arbeidsmiljøloven. Det står videre at verneombudet skal påse at maskiner, tekniske innretninger og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstaker for fare, at verneutstyr er til stede, og at alle arbeidstakere har nødvendig øvelse og opplæring. Gjør du alt det?

Bli tatt med på råd

'Du skal ellers gjøres kjent med yrkessykdommer og alle farer. Du har til og med stansingsrett. Og du skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Og hvilke tiltak har ikke det? Blir du tatt med på råd der du skal og bør være med?

Veldig forskjellig praksis

Vår erfaring når vi besøker virksomhetene, er at verneombudene utfører vervet på veldig forskjellige måter. Noen er passive mottakere av «klager», andre følger aktivt med på arbeidsmiljørapporter, undersøker om alle har nødvendig opplæring og kunnskap til å kunne gjøre jobben uten å pådra seg helseplager, og at ledelsen tar sitt lovpålagte ansvar i dette.
Kanskje lærer de seg litt om risikoanalyser også. Hva gjør du som verneombud? Og tar ledelsen sitt lovpålagte ansvar på alvor?

Arbeidsmiljøkonferansen 13. - 14. november

Det tradisjonelle «HMS-tinget» er i år lagt inn i Arbeidsmiljøkonferansen som går av stabelen 13.- 14. november på Gardermoen.
AMU-dagen og Verneombudets dag er blitt til to halvdags-sesjoner den 14. november.

Verneombudets dag
Verneombudets (halv)dag er nå gjort om til en skikkelig workshop der du kan møte likesinnede og både gi og få råd om hvordan utføre vervet best mulig. Snakk med folk som har «skoa på». Ledes av Yvonne Fosser, en motiverende og engasjerende foredragholder som er brennende opptatt av bl.a. arbeidsmiljø, jobbengasjement og arbeidsultur.

AMU-dagen
AMU-dagen er også en workshop som ledes av hovedverneombudet i Vy, Lise-Lotte Solum. Hun har mer erfaring enn de fleste, både som AMU-medlem og som verneombud. En vandrende kompetanseperson. Underholdende er hun også. Du trenger ikke sitte i AMU for å ha nytte av hennes kunnskap.

Annet på programmet:

Lise Moe Kristiansen, Hovedverneombud i Fredrikstad kommune
I 2022 vant verneombud Lise Moe Kristiansen "Den Norske Arbeidsmiljøprisen" for måten hun har sikret verneombudene med i beslutningsprosesser i arbeidet. I dette innlegget får du høre hva som er suksesskriteriene for å lykkes.
Unn deg påfyll! Kanskje er dette noe for deg som fremoverlent og ivrig verneombud å vurdere?

Marianne Ranum, Arbeidstilsynet
Her får du høre litt om hva Arbeidstilsynet har av tips og råd til godt og systematisk HMS arbeid. De vil også gi litt informasjon om hva de finner på tilsyn i ulike bransjer.

Hans Jacob Busch, Forfatter og prosessleder
Emosjonelt arbeid har vært et ofte oversett tema i HMS arbeidet. Her får du høre hva emosjonelt arbeid er, og hva du kan gjøre for inkludere dette i systematisk HMS arbeid for å skape et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.

Tenk på det? Håper vi sees!


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >