Accessibility Tools

Arbeidsmiljøarbeidets ABCD

Hvis du er ny eller litt ukjent med HMS-arbeidet, enten du er leder, verneombud eller medlem av arbeidsmiljøutvalget, så kan det hele kanskje virke litt stort og uoversiktlig. Så mange krav og roller og ansvar som stilles i lover og forskrifter! Hva er det store bildet? Hva skal man fokusere på? I hvilken rekkefølge? Vi har laget et lite «oversiktskart» over HMS-landskapet.

Aller først: arbeidsmiljøloven slår fast at målet med loven er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger

Det er ikke lite!! I praksis betyr det at vi skal arbeide for null arbeidsrelatert sykefravær, null arbeidsskader, og null arbeidsrelaterte plager (sykenærvær).

For å oppnå det må alle ansvarlige samarbeide systematisk med de arbeidsmiljøutfordringene som er viktigst på akkurat DIN arbeidsplass.

Nedenfor ser du oversiktskartet som viser hva det grunnleggende om hva det handler om og hvem som er med. Vi har kalt den «Vernetjenestens ABCD».


Fire trinn
Egentlig er det bare fire ting som må gjøres:

A Få oversikt over de arbeidsmiljøfaktorene som gjelder din arbeidsplass
B Gjøre en risikovurdering av de viktigste arbeidsmiljøutfordringene
C Iverksette nødvendige tiltak
D Følge opp

Vernetjenestenens ABCD

 

Du finner hele artikkelen under Fagstoff på medlemssidene.
.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >