Accessibility Tools

Derfor er du medlem i forum

Verneombud og HMS-ansvarlige trenger en ressurs for sitt arbeid. Her er gode grunner for å være forumsmedlem.

Derfor er du medlem i Forum for HMS-ansvarlige

• Du får regelmessig informasjon om aktuelle tema og HMS-krav til virksomheten.

• Du har en støttespiller hvis det skulle oppstå vanskeligheter som har med arbeidsmiljøet å gjøre – personalkonflikter, mobbing etc.

• Du får et sted du kan rette juridiske spørsmål til, og som vedrører HMS.

• Du får en støttespiller ved tilsyn fra Arbeidstilsynet.

• Du får impulser for å få de ansatte til å ta ansvar når det gjelder HMS.

 

Derfor er du medlem i Forum for Verneombud

• Du får informasjon om rollen og hvordan du utfører vervet på best mulig måte.

• Du får råd om hvordan du håndterer ulike arbeidsmiljøspørsmål.

• Du kan få hjelp i forbindelse med rapportering og oppfølging av saker som du mener bør rettes.

• Du trenger et forankringspunkt som sikrer kontinuitet i arbeidet, det får du fra forumet.

 

INNMELDING

 

 

 

Mer i denne kategorien « Hva finner jeg på medlemssidene?

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >