Accessibility Tools

Rapportering Verneombud

Rapportering fra verneombudet

Vi stilte for en tid tilbake følgende spørsmål:

Verneombudets rapportering til ledelsen er viktig. Tror du arbeidsrelatert sykefravær kan reduseres hvis VO benytter gode rapportskjema?

Nærmere 140 personer svarte. 50 % av disse har svart et klart ja på spørsmålet, mens ca. 18 % svarer at det kun i liten grad vil ha noen betydning. Dette skulle med all mulig tydelighet vise at det er en sterk tro på det forebyggende arbeidet og den rollen verneombudene kan spille.

 

Verneombudene er den delen av HMS-organisasjonen som i utgangspunktet skulle ha de beste forutsetningene for å kunne opp signaler som kan føre til sykefravær. Verneombudet ser hva kolleger sliter med. Dette kan være enkle forhold som lett kan rettes, hvis de bare blir brakt frem i dagen.

I Forum for Verneombud ser vi hvilket enormt potensial verneombudene kan utgjøre i det forebyggende arbeidet rundt om på den enkelte arbeidsplass. Imidlertid skjer mye av informasjon fra verneombud til ledelse på det muntlige planet. Det viser seg at dette ikke holder. En skriftlig rapport med mottaksbekreftelse fra ledelse, vil i langt større grad føre til handling.

 


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >