mandag, 14 september 2015 16:09

Verneombudsordningen

Dagens verneombudssystem så dagens lys da vi i 1956 fikk Arbeidervernloven. Her var det nedfelt et krav om at det på arbeidsplasser skulle velges verneombud av og blant de ansatte. Den gang var det først og fremst arbeidernes sikkerhet i forhold til fysisk risiko man hadde i tankene. Det var…
Pr. definisjon har alle ledere med personalansvar også et ansvar for at HMS-arbeidet fungerer tilfredsstillende. I en del virksomheter er det å styre HMS-arbeidet en selvstendig stilling, à la økonomiansvarlig, produktansvarlig mv. Daglig leder vil imidlertid alltid ha det overordnede ansvaret for HMS i virksomheten. HMS-ansvarlig skal arbeide forebyggende innenfor…
mandag, 14 september 2015 16:02

Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet

La det være sagt med en gang; Verneombudet har en helt sentral rolle i sikkerhetsarbeidet. Utgangspunktet for å påstå dette er at det er verneombudene som i sitt daglige arbeid og kontakt med kollegaer tydeligst kan se hva som kan gå galt. Mange av de faresignalene som lyser kan man…
mandag, 14 september 2015 15:48

Tid til å fylle verneombudsoppgaven

De fleste verneombud mener de ikke får nok tid til å fylle oppgaven. Hva ville du prioritere dersom du fikk nok tid?Vi stilte dette spørsmålet til medlemmene for en tid tilbake og svarene fordeler seg som følger: Rapportere om uheldig/farefullt arbeidsmiljø, 12 %  Økt HMS-kunnskap, 47 %  Samtaler med kolleger,…
mandag, 14 september 2015 15:44

Rapportering Verneombud

Rapportering fra verneombudetVi stilte for en tid tilbake følgende spørsmål: Verneombudets rapportering til ledelsen er viktig. Tror du arbeidsrelatert sykefravær kan reduseres hvis VO benytter gode rapportskjema? Nærmere 140 personer svarte. 50 % av disse har svart et klart ja på spørsmålet, mens ca. 18 % svarer at det kun…

.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >