Accessibility Tools

Jobbstress - fra stress til mestring

2012 06 stressmestring

 

Hvordan få en bedre arbeidsdag?
Opplever du en krevende hverdag? Ønske du en bedre balanse mellom jobb og fritid? Dette kurset gir deg bedre innsikt i dine ressurser og de belastningene du utsettes for i hverdagen. Du lærer effektive avspenningsteknikker og får hjelp til å takle stressende situasjoner, forebygge og unngå unødig stress, samt gjenvinne en god balanse i eget liv. Med kurset følger praktisk arbeidsbok som er nyttig både under og etter kurset for evt. oppfølging.

 

Sentrale tema
• Hva stresser meg mest? Oppgaver eller mennesker?
• Hva gjør stress med kropp og sinn? På kort og lang sikt?
• Positivt stress og negativt stress. Hva gir mestring, hva gir nederlagsfølelse?
• Hvor stresset er jeg? Måling av belastning
• Livsstress eller jobbstress. Hva veier tyngst for meg?
• “Vår tid” som stressfremkallende miljø.
• Er jeg typen som stresser lett? Kartlegging av type stressatferd.
• Hvordan unngå stressende situasjoner. Forebygging og tilrettelegging.
• Mine energikilder. Veier til engasjement og mestring
• Livsstil, vaner og mental fleksibilitet, nøkler til god stressmestring
• Min mestringstro. Kan den utvikles? Individuell og felles tro på egen mestring som stressforebygger
• Avspenningsteknikker:
Mindfulness
oppmerksomhetsmeditasjon og
kontoryoga
• Oppsummering og veien videre.

Arbeidsbok
Fyldig arbeidsbok følger med kurset. Det gjør kurset mer konkret, lærerikt og forpliktende.

Kursdato og sted: Avtales etter behov.

Kursholder: Christian H. Rafn
Christian er en erfaren kursholder som har spesialisert seg på psykososialt arbeidsmiljø. Han har tidligere vært HR-sjef og informasjonssjef i Braathens flyselskap, samt daglig leder i et programvarehus. Han har en egen evne til å levendegjøre stoffet med eksempler og sette seg inn i deltakernes situasjon.


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >