Accessibility Tools

Verneombudets oppgaver Spesial

Skrevet av Jarle Hellum

Dine oppgaver er naturligvis avhengig av hva slags virksomhet som drives. Her er imidlertid det grunnleggende:

Uansett bransje og størrelse er hovedpoenget at du skal passe på og si fra til din leder hvis det er forhold i arbeidsmiljøet som kan gjøre dine kolleger syke eller som kan påføre skade. Og ikke bare forhold som kan skade fysisk men også forhold som har med trivsel, mestring og det organisatoriske å gjøre.

Du er dine kollegers tillitsvalgte i forhold som har med arbeidsmiljøet å gjøre. Dette innebærer at du må gjøre deg kjent som verneombud, være til stede for dine arbeidskolleger, og gjøre ditt beste for å plukke opp forhold som kan utgjøre et arbeidsmiljøproblem.

Du har gjennom ditt mandat en plikt til å varsle din leder, og vil også være en naturlig formidler i varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten (Arbeidsmiljøloven kap. 2 A)

Din rolle vil også avhenge noe i forhold til om virksomheten har arbeidsmiljøutvalg eller ikke (pliktig for virksomheter over 50 ansatte).

Det fysiske arbeidsmiljøet

- arbeidsplassens innretning, fungerer det?

- ergonomi

- lys, støy, klima

- maskiner, tekniske innretninger

- kjemikalier

- personlig verneutstyr

 

Det psykososiale arbeidsmiljøet

- mobbing

- stress

- konflikter

- seksuell trakassering

- vold og trusler

- mestring

 

Det organisatoriske arbeidsmiljøet

- organisering og tilrettelegging av arbeidet

- arbeidstidsordninger

- opplæring og kompetanse

- omorganiseringer

 

Deltakelse i det systematiske HMS-arbeidet og sykefraværsarbeidet

- HMS-systemet

- Varslingsrutiner

- Sykefravær

- Vernerunder

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli fulgt opp i ditt verv? Gjennom medlemskap i Forum for Verneombud får du støtte, kunnskap og tips. 

Velkommen som medlem!  

 


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >