Accessibility Tools

HMS

Det finnes to «evige» utfordringer i arbeidsmiljøet, som alle har, uansett yrke og bransje. Den ene er utfordringen med ergonomi og muskel-skjelettplager. Enten du sitter på kontor eller jobber i bygg og anlegg, så kan du få plager, om du har feil arbeidsstilling – over tid. Den andre utfordringen som alle har,…
  «En bra dag på jobb» gir bedriften et gratis verktøy for å jobbe målrettet og godt med sykefravær- og frafallsproblematikken. Prosjektet har spunnet ut av avtale om inkluderende arbeidsliv som arbeidstaker-, arbeidsgiversiden og myndighetene står bak. Målsettingen med avtalen er å redusere sykefravær og hindre frafall fra arbeidslivet. For…
onsdag, 20 april 2022 06:53

HMS-økonomi, vi regner på det for deg

Skrevet av
HMS-tiltak er som regel lønnsomme, men hvor lønnsomme? Vi hjelper deg å regne på det, enten det gjelder sykefraværstiltak eller tiltak for å få ned antall skader eller skadeomfang. Vi tilbyr deg hjelp til å regne på følgende: • Hva koster sykefraværet oss egentlig?• Hva sparer vi på å få…
onsdag, 23 mars 2022 07:02

HR + HMS = sant!

Skrevet av
HR handler om prestasjoner, mens HMS handler om arbeidshelse! Er det så enkelt? Når vi holder kurs, så møter vi fra tid til annen ledere og HR-ledere som sier at vi skal holde oss til HMS, og ikke snakke HR.
Takk for at du vil bruke 5 minutter på undersøkelsen der vi stiller noen sentrale spørsmål om hvordan har vært å være verneombud og jobbe i vernetjenesten under Korona-tiden.  Du vil få tilgang til rapporten når den foreligger, så du kan se hvordan du ligger an i forhold til helheten. Gå…

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >