Accessibility Tools

HMS

Studier viser at skiftarbeid, nattarbeid og lang arbeidstid kan ha negative konsekvenser for helse og sikkerhet. Forskningen peker også på mulige tiltak som kan kompensere for dette. Stami - Statens Arbeidsmiljøinstitutt - som er en viktig aktør i arbeidstidforskningen har skrevet om temaet. Nedenfor finner du utdrag fra relevant artikkel av…
En ny rapport fra EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at work) om arbeidsrelaterte muskel-skjelettsykdommer, viser at tre av fem ansatte klager over vondt i muskler og ledd. Det vanligste er ryggplager. Deretter kommer skuldre og nakke. De fleste har vondt flere steder.  Rapporten sier: «Eksponering for ergonomiske risikofaktorer…
Nye varslingsregler i arbeidsmiljøloven kapittel 2A trer i kraft 1. januar 2020. Hvordan har dere tilrettelagt for varsling i din virksomhet? 1. Har dere gode, omforente skriftlige varslingsrutiner?2. Var alle relevante parter med på å utarbeide rutinene?3. Har dere bestemt hvordan dere skal oppdatere og vedlikeholde rutinene og hvem som da…
  Sykenærvær betyr at man går på jobb til tross for at man ikke er frisk. Norske studier antyder at produktivitetstapet på grunn av sykenærvær er 2-3 ganger så høyt som sykefraværet. Mens sykefraværet er nærmere 6,5 % (det høyeste i OECD-landene), så er sykenærværet opp mot 15-20 %. Under…
tirsdag, 12 november 2019 07:41

Varsling - hvem, hva og hvordan?

  Bestemmelsene om varsling finner man i Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. De tre viktigste bestemmelsene er: Retten til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Vern mot gjengjeldelse mot arbeidstaker ved varsling. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Rutinene skal…

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >