Accessibility Tools

HMS

Den inngåtte avtalen som gjelder fra 1. januar 2019 og frem til 31. desember 2022, omfatter hele det norske arbeidslivet – med andre ord hver enkelt arbeidsplass.  Målet for avtalen er å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Dette er en ambisiøs målsetting som helt klart i sterk…
fredag, 05 april 2019 13:41

Hva går mest galt, og hvorfor?

HMS handler om å redusere risiko for at ting går galt på arbeidsplassen, eller å redusere konsekvensen når det først går galt.På HMS-Tinget 2019 ga sjefingeniør Bodil Aamnes Mostue fra Arbeidstilsynet en nyttig oversikt over tingenes tilstand på norske arbeidsplasser i dag. Antall dødsfall går nedAller først viste hun oss…
Er det mulig å ha null drepte i trafikken i Norge? Neppe.Er det realistisk allikevel å ha en visjon om null drepte? Ja! sa Kjell Seim fra Vegdirektoratet i forbindelse med HMS-Tinget 2019. Det ble mye verre før det ble bedrePå 1970-tallet mistet 560 livet på veiene i Norge. I…
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT (STAMI) har snakket med forskjellige ledere om betydningen av det gode arbeidsmiljøet, og hvordan utvikle det. Her er et par utsnitt av synspunktene:  - Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Arbeidsmiljøarbeid er ferskvare. Utfordringen er ikke kunnskap alene. Det er like viktig å skape kultur for…
Året 2019 bringer nye tanker og handlinger på banen. Fra 1.januar har vi fått en ny IA-avtale. Denne skal gjelde for hele det norske arbeidslivet. Avtalen legger opp til et nært trepartssamarbeid på samfunnsnivå og et forsterket topartssamarbeid på arbeidsplassene. Det legges opp til at man i størst mulig grad…

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >