Accessibility Tools

HMS

God skadeforebygging krever at man har god oversikt over risikobildet og har et klart bilde av hvor skoen trykker når det gjelder helsefare for de ansatte. Avviksrapportering av ulykker og nesten-ulykker er viktig grunnlag for å se det store risikobildet, ikke minst overvåkningen av nesten-ulykker. Posten sin imponerende reise Posten…
mandag, 23 september 2019 07:52

Varsling - dette må virksomheten ha på plass

Virksomheter med minst 5 arbeidstakere plikter å ha skriftlige varslingsrutiner. Disse skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og tillitsvalgte/verneombud, og minst inneholde oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, samt vise fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling. Det vanligste det varsles om er: - Straffbare forhold, f.eks. korrupsjon…
I utgangspunktet er arbeid sunt og helsefremmende. Men noen ganger er det motsatt; det kan føre til skader, uhelse og død. Hva koster arbeidsrelatert sykdom og ulykker? Og hvor lønnsomme kan HMS-tiltakene være? Europeisk studieEuropean Agency for Safety and Health at Work (EU OSHA) har nettopp kommet med en ny…
Sykenærvær betyr at man går på jobb, til tross for at man ikke er helt frisk. Det er et stort problem i Norge, men går ofte under radaren for vernetjenesten.  En undersøkelse som HMS Norge nylig har gjort i samarbeid med Sunne organisasjoner as, viser at mer enn 2 av…
Den nye IA-avtalen har stort fokus på det forebyggende arbeidsmiljø-arbeidet. Målet er å redusere sykefraværet med 10% og redusere frafall fra arbeidslivet.Hele det norske arbeidsliv skal med, og det understrekes at leder, tillitsvalg og verneombud har viktige roller. At arbeidsmiljøutvalget og HR også har viktige roller er det vel liten…

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >