Accessibility Tools

Verneombud og AMU

HMS Norge gjorde for noen uker siden en undersøkelse om kvalitet og omfang på lovpålagt opplæring av medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget. Bestemmelsene om opplæring i arbeidsmiljøloven er at alle medlemmer i utvalget skal gjennomføre kurs som tilsvarer det verneombudet skal ha. Lovens utgangspunkt er 40 timers kurs, men det kan under…
torsdag, 19 mars 2020 04:57

Overtid – verneombudets og AMUs rolle

I forbindelse med Korona-krisen opplever mange økt bruk av overtid, enten fordi man må kompensere for kollegaer som enten er syke, i karantene eller permittert. Eller fordi man jobber i en bransje som krever økt innsats i disse dager.Arbeidsgiver kan også, med loven i hånd, gjøre unntak fra bestemmelsene i arbeidsmiljøloven…
Arbeidstilsynet: "Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig." Mange virksomheter permitterer ansatte for å komme seg gjennom korona-krisen. Å være permittert betyr at arbeidsforholdet består, men det meste vil være…
torsdag, 10 oktober 2019 09:13

Opplæringskrav for AMU-medlemmer

Arbeidsmiljøloven bestemmer at medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal ha samme type opplæring som verneombud. Dette gjelder både ledelse og arbeidstaker-representanter. Men hvor mange er det egentlig som gjennomfører dette? Og hvor hensiktsmessig er det at verneombud og AMU-medlemmer tar samme type kurs?Og at opplæringen sjeldent er relatert til bransje?  …
Medlemmer i arbeidsmiljøutvalget er pålagt å gjennomføre opplæring, tilsvarende kravene for verneombud. Dette gjelder naturligvis uavhengig av om man representerer arbeidstaker- eller arbeidsgiversiden. Ikke alle virksomheter har dette på plass. Kravene fremgår av Arbeidsmiljølovens § 7-4 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3.18. Opplæringene skal i utgangspunktet ha en…

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >