Accessibility Tools

Verneombud og AMU

Trepartssamarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv har en stor og viktig intensjon, nemlig å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Denne visjonen må ikke bli med bare ord, men i aller høyeste grad ved praktisk og målrettet arbeid. Dette arbeidet må gjennomføres på den enkelte arbeidsplass, og da…
Målet for IA-avtalen er at det skal legges til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig og så lenge som mulig. Det vil igjen si at hele det norske arbeidslivet skal jobbe for å forebygge og redusere sykefravær og frafall. I denne sammenheng fremgår…
  Arbeidsmiljøutvalg kan fort bli en lukket enhet, uten nødvendig forankring i virksomhetens totale HMS arbeid. Arbeidsmiljøutvalget skal være et effektivt organ for å innfri HMS-målsetning. For å lykkes med dette må utvalget ha nødvendig kompetanse og nødvendig innsikt i virksomhetens arbeidsmiljø. En ting er sikkert; et veldrevet Arbeidsmiljøutvalg (AMU)…
torsdag, 22 november 2018 14:59

Arbeidsmiljøutvalget

Hva skal AMU ta for seg? Hvordan er sammensetningen? Hvilke saker? Og hvordan drive AMU slik at det blir "motoren" i arbeidsmiljøarbeidet? Se webinar om temaet. I studio: Arne Bernhardsen, bedriftsveileder og forfatter av boken "Arbeidsmiljøutvalget - Håndbok for arbeid i AMU.
onsdag, 14 november 2018 10:34

Få fart på arbeidsmiljøutvalget!

Arne Bernhardsen, forfatter av boken “Arbeidsmiljøutvalget  - Håndbok for arbeid i AMU» har vært i studio og vi har produsert nytt webinar. Arne peker på flere sentrale suksesskriterier for et godt AMU, bl.a.: AMU må ha en ildsjel! Det er helt sentralt at man har noen som driver AMU frem!…

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >