Accessibility Tools

Verneombud og AMU

Vi opplever at mange har manglende kunnskap om hvilke regler som gjelder medlemmene i Arbeidsmiljøutvalget. Vi ser også at praksis varierer en del fra virksomhet til virksomhet. Neon av spørsmålene som går igjen, er som følger: 1. Må alle medlemmer av AMU ha stedfortreder? 2. Skal opplæringen av AMU-medlemmene være samme…
Arbeidsmiljøloven bestemmer at du som verneombud skal få nødvendig tid til å utøve vervet. Vi vet at dette ikke alltid er tilfelle. Takk for at du svarer på en kort undersøkelse om temaet. (Du svarer anonymt.) Takk for at du svarer på 3 korte spørsmål om temaet  
HMS Norge har gjort en undersøkelse blant sine medlemmer (hovedsakelig verneombud og AMU-medlemmer), og spurt hvordan det har påvirket arbeidsmiljøet og vernetjenesten - så langt. Resultatene er ganske tydelige, og kanskje ikke så overraskende, men allikevel. Vedlagt finner du rapporten. De viktigste funnene er dette: 5 av 6 sa at…
mandag, 01 november 2021 13:28

Guro tipser - Verneombudet, alles gode venn

Skrevet av
Hei, Jeg er nytt verneombud og vil gjerne gjøre en god jobb i vervet. Jeg har oppdaget at det ikke er så mange som vet hva et verneombud gjør, og jeg skal prøve å være så tydelig og bra jeg kan. Men, hva er mitt beste argument for at de…
Hjelp, jeg har ikke nok tid til å være verneombud! Jeg visste ikke at verneombudsvervet innebar så mye tid, og det vet åpenbart ikke min leder heller.

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >