Accessibility Tools

Verneombud og AMU

Vi har et verneombud som uttaler seg til media. Vi tenker det kan være veldig ugreit – for hun er jo vår rådgiver og skal ikke fortelle andre hva vi holdet på med. Det kan vel heller de tillitsvalgte gjøre, for å presentere sitt syn på saker. Har et verneombud…
tirsdag, 11 oktober 2022 08:13

Valg av verneombud

Skrevet av
Lov og forskrift om valget I Arbeidsmiljølovens § 6.1 står det at alle arbeidsplasser med 5 ansatte eller fler skal ha verneombud. Den som velges bør ha kjennskap til arbeidsplassen og ha arbeidet der en god stund, eller ha erfaring fra tilsvarende arbeid et annet sted. Om det er færre…
Jeg er leder på et større verksted som driver med en del reparasjoner og bruker mye snekker-verktøy. Jeg har to verneombud, som jeg snakker med innimellom når jeg har tid. Jeg opplever at jeg gir mine ansatte frie muligheter til å løse utfordringer som dukker opp, og jeg har høy…
søndag, 28 august 2022 13:59

Guro tipser, Orden i HMS-arbeidet

Skrevet av
Jeg har vært verneombud i noen år og opplever ikke at ledelsen blir glade for mine innspill. Det er innspill som betyr mye for HMS-arbeidet, men lederne viser alltid til at de har for mye å gjøre, og jeg ser jo at arbeidspresset deres er stort. Siste året har jeg gjentatte…
Alle virksomheter med over 30 ansatte skal ha Arbeidsmiljøutvalg (AMU), i flg. Arbeidsmiljøloven § 7.1.. Det skal sitte like mange fra hver side i utvalget, minst to fra hver side. Alle medlemmer skal ha stedfortreder, i følge Forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning.   Mangler stedfortreder Når vi er ute…

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >