Accessibility Tools

Verneombud og AMU

tirsdag, 03 oktober 2023 14:08

Den vanskelige samtalen

  Noen ganger sklir arbeidsmiljøet uten at sjefen tar ansvar. Årsakene kan være forskjellig. Vanligvis er det en blanding av årsaker. Litt fraværende ledelse, litt manglende forståelse og litt klein atferd. En leder er ment å være en som leder og driver arbeidet fremover og leder an, men det å…
onsdag, 20 september 2023 09:31

Konflikt på arbeidsplassen

- Mer enn 1 av 4 opplever ubehagelige konflikter på jobben- Hva kan gjøres for å forebygge og håndtere konflikter?- Hva er vernetjenestens rolle i dette arbeidet?
    Som verneombud vil du støte på mange ulike typer saker. Hvilke saker er innenfor ditt mandat og hvilke saker er utenfor? Hvor fremoverlent skal du være? Skal du aktivt forsøke å avdekke mulige problemer? Eller skal du vente på at sakene kommer til deg?Slike dilemma vil du som…
  HMS Norge gjorde en undersøkelse blant våre medlemmer for et par uker siden. Hensikten var å se hvilken kompetanse som trengs mest blant verneombud, AMU-medlemmer og ledere. Halvparten mangler nødvendig kompetanse Litt over halvparten av de som svarte sa de manglet nødvendig kompetanse og ferdigheter i helt eller delvis.…
onsdag, 24 mai 2023 12:24

Alle i AMU skal ha stedfortreder

Det står klart i Forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning (OLM) at medlemmene i arbeidsmiljøutvalget skal ha stedfortredere. Mange arbeidsmiljøutvalg har færre stedfortredere enn faste medlemmer. Kanskje har man 4 + 4 medlemmer i AMU (fra hver side), men bare 2+2 stedfortredere. Dette er ikke slik loven er ment. Det…

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >