Accessibility Tools

Nytt

fredag, 20 oktober 2023 11:19

Nye regler om psykososialt arbeidsmiljø

Det er en del arbeidsmiljøfaktorer som gjelder ALLE arbeidsplasser. En av dem er psykososialt arbeidsmiljø. Mange virksomheter opplever det som utfordrende å jobbe med nettopp psykososialt arbeidsmiljø. Etter to års arbeid har nå Arbeidstilsynet kommet til at det er behov for å styrke og tydeliggjøre kravene i Arbeidsmiljøloven. Rapporten som…
tirsdag, 27 juni 2023 11:52

Flere må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Skrevet av
  Den 17. mars ble det vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven. En av endringene gjelder krav til valg av verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Terskelen for å etablere arbeidsmiljøutvalg (AMU) er i dag 50 ansatte. Denne senkes til 30 ansatte. Det er det gjennomsnittlige antall arbeidstakere i løpet av siste kalenderår til grunn.…
Nye regler om BHT (fra 1. januar 2023) finner du i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2 og § 13-3. For den enkelte bedrift innebærer endringene ingen vesentlig endring fra tidligere, det viktigste er at endringene skal bidra til en tydeliggjøring av bedriftshelsetjenesten sin rolle og mandat rettet…
fredag, 09 desember 2022 08:54

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven

Skrevet av
I Prop. 14 L (2022–2023) har regjeringen fremmet forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene innebærer bl.a. en presisering av arbeidstakerbegrepet, utvidelse av arbeidsgiveransvaret i konsern, utvidelse av ordningene med verneombud og arbeidsmiljøutvalg og mer omfattende drøftingsplikter. Merk også at det foreslås at verneombudets oppgaver også skal omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige…
  Begrepet arbeidsmiljø er ikke hugget i stein. Endringer vil stadig skje gjennom endrede måter vi jobber på og organiseringen av arbeidet. En stor endring har skjedd de siste 2 årene ved at hjemmekontor har blitt en vanlig måte å organisere arbeidet på.Den 1. juli trer den nye hjemmekontorforskriften i…

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >