Accessibility Tools

Nytt

torsdag, 25 januar 2024 06:43

Det aktive verneombudet

Er du nytt verneombud, er det lett å føle seg litt usikker på hvor man skal begynne. Det er mange regler og oppgaver å holde rede på, og mange folk å forholde seg til. Hovedoppgaven din er å Ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet Påse at ledelsen legger…
torsdag, 14 desember 2023 15:03

Webinar om endringer i arbeidsmiljøloven

Fra nyttår trer viktige endringer i arbeidsmiljøloven i kraft, og vi har invitert advokat Terje Gerhard Andersen i advokatfirmaet Helmr til å snakke om det som er sentralt for deg som medlem, nemlig: - Nye terskler for krav om verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og - Lovens presiseringer om trakassering. Avslutningsvis i…
torsdag, 23 november 2023 13:18

Arbeidsmiljøkonferansen 2023

  Litt over 200 ivrige deltakere hadde meldt seg på konferansen på Thon hotell på Gardermoen 14. – 15. november, som i år hadde fokus på: - Hva må vi forberede oss på i fremtidens arbeidsliv? - Hvilket ansvar har de enkelte rollene i arbeidet for meningsfylte og helsefremmende arbeidsplasser?   HMS-tinget…
Hvordan være et godt verneombud? Hvordan jobbe med de riktige sakene på en god måte? «Saker som angår arbeidsmiljøet». Hva er det? Verneombudet skal «ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet» står det arbeidsmiljøloven. Det står videre at verneombudet skal påse at maskiner, tekniske innretninger og arbeidsprosesser ikke utsetter…
fredag, 20 oktober 2023 11:19

Nye regler om psykososialt arbeidsmiljø

Det er en del arbeidsmiljøfaktorer som gjelder ALLE arbeidsplasser. En av dem er psykososialt arbeidsmiljø. Mange virksomheter opplever det som utfordrende å jobbe med nettopp psykososialt arbeidsmiljø. Etter to års arbeid har nå Arbeidstilsynet kommet til at det er behov for å styrke og tydeliggjøre kravene i Arbeidsmiljøloven. Rapporten som…

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >