Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er å virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Dette er et mandat som er svært bredt, og som krever et godt organisert…
mandag, 27 januar 2020 11:26

Hva er verneombudets viktigste roller?

På dette spørsmålet vil det nok være mange ulike svar, men ikke desto mindre har verneombudet fått et ganske klart mandat gjennom arbeidsmiljøloven. Poenget vil imidlertid være knyttet til hvordan regelverket i praksis blir oppfylt. Ulike arbeidsplasser krever ulike former for innsats fra verneombudenes side. Dette høres kanskje enkelt ut,…
fredag, 17 januar 2020 08:46

MittVarsel - en digital varslingskanal

Kravene til å tilrettelegge for varsling av kritikkverdige forhold i arbeidslivet styrkes. Samtidig sliter mange virksomheter med å implementere arbeidsmiljølovens varslingsregler på en god måte. HMS Norge tilbyr løsningen MittVarsel, en digital kanal for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og som gjør det enklere å etterleve bestemmelsene om varsling…
mandag, 23 desember 2019 08:27

Se webinar om nye varslingsregler

  De nye varslingsreglene trer i kraft fra 1.1.2020. I den forbindelse har vi produsert et webinar der Kristian Foss Aalmo og Benedicte Hille fra Adokatfirmaet Storeng, Beck og Due-Lund forklarer hva disse innebærer for virksomheten og for vernetjenesten. Logg deg inn på medlemssidende for å se webinaret.   Digital varslingskanal Vi…
Nye varslingsregler i arbeidsmiljøloven kapittel 2A trer i kraft 1. januar 2020. Hvordan har dere tilrettelagt for varsling i din virksomhet? 1. Har dere gode, omforente skriftlige varslingsrutiner?2. Var alle relevante parter med på å utarbeide rutinene?3. Har dere bestemt hvordan dere skal oppdatere og vedlikeholde rutinene og hvem som da…

.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >