Sykenærvær betyr at man går på jobb, til tross for at man ikke er helt frisk. Det er et stort problem i Norge, men går ofte under radaren for vernetjenesten.  En undersøkelse som HMS Norge nylig har gjort i samarbeid med Sunne organisasjoner as, viser at mer enn 2 av…
onsdag, 19 juni 2019 13:31

7 bransjer med spesielt fokus på IA

Partene bak IA-avtalen har nå funnet frem til 7 utvalgte bransjer der man skal rette fokuset for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Den enkelte virksomhet ved sine ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte vil gjennom bransjeprogrammene få verktøy og støtte for å ta tak i utfordringene relatert til sykefravær og…
Sommeren er her og virksomheter tyr ofte til ekstrahjelp i ferieukene. For mange unge er dette det aller første møtet med arbeidslivet og det er mye som er nytt.Dessverre skjer det ofte skader der unge, uerfarne arbeidstakere er involvert. Sommervikarer er ofte i denne gruppen. Det er helt avgjørende at…
Den nye IA-avtalen har stort fokus på det forebyggende arbeidsmiljø-arbeidet. Målet er å redusere sykefraværet med 10% og redusere frafall fra arbeidslivet.Hele det norske arbeidsliv skal med, og det understrekes at leder, tillitsvalg og verneombud har viktige roller. At arbeidsmiljøutvalget og HR også har viktige roller er det vel liten…
Den inngåtte avtalen som gjelder fra 1. januar 2019 og frem til 31. desember 2022, omfatter hele det norske arbeidslivet – med andre ord hver enkelt arbeidsplass.  Målet for avtalen er å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Dette er en ambisiøs målsetting som helt klart i sterk…

.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >